Filosofisch Café

Kaartverkoop start a.s. maandag 7 augustus om 10:00u. 

Een filosofisch gesprek over geslachtsverandering (vrijdag 2 september)
Filosoferen over de stelling ‘Jongeren die zich niet in hun lichaam thuisvoelen moeten in staat worden gesteld om zo snel mogelijk van geslacht te veranderen’. Vanuit een filosofisch perspectief zal Theo van de Vliet het onderwerp benaderen. Ligt iemands identiteit al zo jong vast dat een dergelijke onomkeerbare ingreep best snel mag worden gedaan? Welke opvattingen over vrijheid, identiteit, liefde en geluk steken daarachter? We nodigen je van harte uit deel te nemen aan het gesprek, waarin respect voor elkaars mening voorop staat. Het gesprek zal worden begeleid door Michel van der Kolk.

Theo van der Vliet is filosoof en bestuurslid van het Filosofisch Café Zwolle, Michel van der Kolk is bestuurslid van het Filosofisch Café Zwolle.

Wat kun je met filosofie? (zaterdag 3 september)
Wat is eigenlijk filosofie en wat kun je ermee in het dagelijks leven? Allereerst komt er een korte inleiding van ongeveer 10 minuten over deze vraag. Daarna is er de mogelijkheid om zelf erover in gesprek te gaan over een onderwerp, een begrip of een stelling, tijdens een wandeling in tweetallen. Om samen er over te filosoferen. Dat kan aan de hand van een kaartje dat je uit een kaartenbak trekt. Na terugkomst kun je je ervaringen uitwisselen met de begeleiders en andere deelnemers.

Het gesprek wordt begeleid door door Nelly Sporre, filosofe, en Rinske Ebbers, bestuursleden van het Filosofisch Café Zwolle

De Stoïcijn (zondag 4 september)
Wie is de stoïcijn? Iemand die niet betrokken is? Gevoelloos? Fatalistisch? Of klopt dit niet? Hoe kijkt de stoïcijn dan tegen ons aan? Tegen onze problemen. Wat ziet hij, wat verbaast hem? Heeft hij ons ook iets te zeggen? Kunnen we er iets met de spiegel die hij ons voorhoudt? Om over na te denken, om samen over te filosoferen!

Het gesprek wordt gegeven door Ronald Wolbink, praktisch filosoof, docent en bestuurslid Filosofisch Café Zwolle.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Filosofisch Café Zwolle: https://www.filocafezwolle.nl/.