Huisregels

  • Heeft u (mogelijk) Corona gerelateerde klachten, of heeft 1 van uw huisgenoten die? Dan verzoeken wij u deze voorstelling NIET te bezoeken.
  • Houd je aan de aanwijzingen van de organisatie, medewerkers en beveiliging
  • Toegang alleen met een geldig ticket (met uitzondering van de gratis toegankelijke locaties/voorstellingen, hierbij geldt: toegang alleen na registratie en beantwoording triage vragen bij entree)
  • Geef elkaar de ruimte en houd 1,5m afstand
  • Gebruik de handgel bij binnenkomst
  • Hoest en nies in uw elleboog
  • Niet lopen tijdens de voorstelling
  • Stoelen graag laten staan
  • Iedereen die de locatie betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en/of geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor kan komen. Dit kan gebruikt worden voor PR doeleinden.
  • De organisatie en/of beveiliging hebben het recht om mensen die zich niet houden aan de huisregels, de toegang te weigeren